×

فاصله


چگونه می‌توانید اعتماد به نفس را در وجود خود تقویه کنید؟ برای تقویت اعتماد به نفس و خودباوری به توصیه‌هایی که نویسنده در این کتاب کوچک، اما مقتدر آورده است گوش فرا دهید و آن را در زنده گی خود به کار برید.

برای ګوش دادن به این کتاب شنیداری، روی عنوان بالا کلیک کنید و در صفحهیی که ظاهر می‌شود؛ فایل شنیداری را انتخاب کنید. شما می‌توانید روی فایل راست کلیک کرده و فایل مذکور را در کمپیوتر خود حفظ کنید و هر زمانی که خواستید به آن گوش دهید.

 

Author

Barbara De Anglis

License

Download  Glossary

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.