×

پرده اسرار - خواب برده‌گی دست و پای (هفته 23)


پرده اسرار  از سلسله برنامه‌های آموزنده برنامه جهان ما، آینده ما است که در هر هفته با یک مطلب مهم آموزشی به نشر می‌رسد.

این برنامه راديويی که در سایت انترنتی درخت دانش به نشر رسيده، توسط موسسه تعلیمی افغانستان تهيه شده است. 

برای شنیدن این برنامه روی عنوان بالا کلیک کنید. شما می‌توانید کلیپ برنامه را در کمپیوتر تان ذخیره کرده و هر زمانی که بخواهید به آن گوش دهید.

Author

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.