×

بنجاره‌والا-هفته 23


برنامه بنجاره‌والا از سلسله برنامه‌های جهان ما، آینده ماست که توسط موسسه تعلیمی افغانستان تهیه و نشر می‌گردد.

برای شنیدن این برنامه روی عنوان بالا کلیک کنید. شما می‌توانید کلیپ این برنامه را در کمپیوتر تان ذخیره نمایید و هر زمانی که خواستید به آن گوش دهید.

Author

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.