×

گرامر برای مکالمه انگلیسی


موارد این جزوه درسی برای دانش‌آموزان دوره ثانوی، دانشجویان تحصیلات عالی، کسانی که قصد سپری کردن امتحان ILETS یا TOEFL و یا سایر امتحانات مشابه را دارند و در نهایت برای آنانی که نیاز به مکالمه زبان انگلیسی به شکل صحیح دارند، مفید است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

2 comment(s) so far

aimal
Posted 3 years ago
تشکر از معلومات مفید تان ایمل از تربیه معلم پروان

aimal
Posted 3 years ago
تشکر از معلومات مفید تان ایمل از تربیه معلم پروان

Please login to add comments.