×

گفته‌هایی از نلسن ماندیلا


نلسن ماندیلا یکی از شخصیت‌های برازنده زمان ماست. در این کتاب گفته‌هایی از او گردآوری گردیده است.

License

دامنه عمومی / CC 0

Download

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.