×

135 نکته اعتماد به نفس


اعتماد به نفس چيست و از كجا مي آيد؟ اعتماد به نفس قدرتي است كه درون هر كسي وجود دارد. اعتماد به نفس، يعني توانايي و علاقه براي خلق چيزهايي كه شما در زندگي به آن احتياج داريد.  اين كتاب كوچك قصد دارد، اعتماد به نفس شما را نشان تان بدهد تا هميشه و در هر حالت به آن اتكا كنيد. با مطالعه اين كتاب شما با ابزار هاي تغيير شرايط زندگي آشنا مي شويد .

License

دامنه عمومی / CC 0

Download

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.