×

آموزش زبان انگلیسی (دستور زبان، آواشناسی، گفت و گو - 2)


این ویدیو کلیپ آموزشی که در آن استاد سمیع احمدی به تدریس زبان انگلیسی پرداخته است، توسط رادیو تلویزیون معارف افغانستان تهیه گردیده است. کتاب‌خانه درخت دانش از  رادیو تلویزیون معارف افغانستان به خاطر اعطای مجوز نشر این کلیپ در کتاب‌خانه ابراز سپاس و امتنان می‌کند.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

استاد سمیع احمدی

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.