×

جهان ما، آینده ما - قصه - 30


یکی از دیگر از قصه‌های آموزنده و جالب را از سلسله قصه‌های برنامه جهان ما، آینده ما در این جا بشنوید. شما می‌توانید این قصه را در کمپیوتر خود نیز ذخیره کنید و بشنوید.

Author

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.