×

ساختن سامان بازی و دیزاین کتب مصور


در این جزوه راهنما که شرح کارگاه آموزشی ساختن سامان بازی و دیزاین کتب مصور است، شما با پلان درسی طرز ساختن سامان بازی و پلان درسی دیزاین کتب مصور آشنا می‌شوید.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.