×

سوادآموزی (درس نخست)


در این ویدیو به آموزش خوانش متن می‌پردازیم. کتاب‌خانه درخت دانش از تلویزیون معارف به خاطر اجازه بازپخش اسن کلیپ ابراز سپاس می‌کند.

 

 

Author

License

Download

File Name File Size

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.