×

سوادآموزی (درس دوم)


در این ویدیو به آموزش خوانش متن می‌پردازیم در پایان این ویدیو شما در کنار این که متن را خوانده‌ می‌توانید ضرب اعداد دو رقمی را نیز یاد می‌گیرید. کتاب‌خانه درخت دانش از تلویزیون معارف به خاطر اجازه بازپخش این کلیپ ابراز سپاس می‌کند.

 

 

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Download

File Name File Size

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.