×

خبرنگاران و انترنت


انترنت، دنیای خبرنگاری و خبررسانی را تغییر داده و  فن‌آوری‌های جدید، چهره‌ی خبرنگاری را کاملاً عوض کرده است، این که چی گونه؛ در این مقاله بخوانید.

Author

محمد نذیر یوسفی

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.