×

تحفه چینو


"تحفه چینو" داستانی است دلچسپ و آموزنده برای کودکان. این کتاب توسط حافظ غفوری در نشستی که به مناسبت روز ترجمه از سوی موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان در کابل دایر گردید، از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه گردید.

Author

سریدلا سوامی

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.