×

ننی افغانستان (افغانستان امروز) - شماره 309، 25 سرطان 1397


هفته‌نامه ننی افغانستان نشریه وزینی است که از سوی مدیوتیک و با همکاری بنیاد فریدریش ایبرت در شهرهای کابل، هرات، ننگرهار، کندز، مزارشریف و خوست همزمان به نشر می‌رسد.   ما از موسسه محترم مدیوتیک به خاطر اجازه بازنشر این نشریه در کتاب‌خانه درخت‌ دانش ابراز سپاس و امتنان می‌کنیم.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Download

File Name File Size 309.pdf 8.34 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.