×

سرک


این مجموعه داستان، هدیه‌یی از پروژه "بیایید برای اطفال افغان بنویسیم" برای بزرگسالان است. پروژه "بیایید برای اطفال افغان بنویسیم" از سوی موسسه بین‌المللی حمایه اطفال به هدف ترویج فرهنگ مطالعه بین اطفال افغان و همچنان بلند بردن مهارت های خواندن آنان از طریق مطالعه داستان‌ها و شعرهای جالب کودکانه در چهار کتگوری و به دو زبان رسمی کشور به راه انداخته شده است. ما از موسسه حمایه اطفال به خاطر اجازه بازنشر این مجموعه پربها ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

نورگل شفق

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.