×

نني افغانستان (افغانستان امروز) - شماره 310، 8 اسد 1397


هفته‌نامه ننی افغانستان نشریه وزینی است که از سوی مدیوتیک و با همکاری بنیاد فریدریش ایبرت در شهرهای کابل، هرات، ننگرهار، کندز، مزارشریف و خوست همزمان به نشر می‌رسد.  ما از موسسه محترم مدیوتیک به خاطر اجازه بازنشر این نشریه در کتاب‌خانه درخت‌ دانش ابراز سپاس و امتنان می‌کنیم.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Download

File Name File Size 311.pdf 7.84 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.