×

نني افغانستان (افغانستان امروز) - شماره 313، 22 اسد 1397


هفته‌نامه ننی افغانستان نشریه وزینی است که از سوی مدیوتیک و با همکاری بنیاد فریدریش ایبرت در شهرهای کابل، هرات، ننگرهار، کندز، مزارشریف و خوست همزمان به نشر می‌رسد.  صاحب امتیاز این نشریه احمدسلطان کریمی، مدیر مسئول آن سید ضیاء الدین صدر، سردبیر آن عبدالاحد برین مهر و دبیر پشتوی آن امید اڅک بوده و در تهیه مطالب آن هیآت تحریر همکاری دارند. ما از موسسه محترم مدیوتیک به خاطر اجازه بازنشر این نشریه در کتاب‌خانه درخت‌ دانش ابراز سپاس و امتنان می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size 313.pdf 6.97 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.