×

زنده گی و آموزش (طلا در خاک - هفته 34) - سرمایه‌گذاری


"زنده گی و آموزش"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد. در برنامه این هفته  طلا در خاک شما می‌شنوید که هوتل داری و سرمایه‌گذاری شخصی چیست؟ از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.