×

جهان ما آینده ما (قصه های زنده‌گی - هفته 39) - قصه ریحانه و میکروب‌های زیر ناخونش


"جهان ما آینده ما"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد. در برنامه این هفته  درامه رادیویی بی بی سی شما می‌شنوید که ریحانه چه مشکلی دارد. از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.