×

خانه نو زنده گی نو (درامه رادیویی-هفته 40) - دندان دردی ناظر


"خانه نو زنده گی نو"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد. در برنامه این هفته  درامه رادیویی بی بی سی شما می‌شنوید که رحیم داد چرا ورخطا است و شاذیه اسناد زمین را می‌خواهد. از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size 3835-D.mp3 10.35 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.