×

زنده گی و آموزش (صحت و زنده گی -هفته 40) - دهن‌پخته‌گی چیست؟


"زنده گی و اموزش"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد. در برنامه این هفته  درامه رادیویی بی بی سی شما می‌شنوید که دهن‌پخته‌گی چیست. از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.