×

فشار هوا چگونه به وجود میآید؟


هوایی که در اطراف زمین وجود دارد وزن داشته و بالای تمام اشیای اطراف خود قوه وارد می‌کند. بنا بر این قوه‌یی که وزن ستون هوا بالای سطح زمین بر اشیا وارد می‌کند فشار هوا یا فشار اتموسفیر نامیده می‌شود.

Author

استاد مدیحه احمدی

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.