×

کلیدهای میانبر در ویندوز XP و ویندوز 7


ویندوز 7 کلیدهای میانبر جدید و زیادی دارد که ما با آن‌ها آشنا نیستیم و یا تا به حال از آن‌ها استفاده نکرده ایم. البته بعضی از این کلیدهای میانبر، همان کلیدهای میانبر قبلی هستند که در ویندوزهای قبلی مثل Xp ویندوز یا ویندوز 98 موجود بود و ممکن است که آن‌ها را بدانید و از آن‌ها استفاده کرده اید و می‌کنید. به هر حال در این کتاب به بیش از 200 کلید ترکیبی و میانبر که تقریبا شامل تمام کلیدهای میانبری است که در ویندوز 7 و برنامه‌های قابل اجرا در ویندور 7 وجود دارند، اشاره شده است.

Author

نیتین اگروال

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.