×

خانه نو زنده گی نو (درامه رادیویی-هفته 46) - زورآزمایی ناظر با جوانان


خانه نو زنده گی نو"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد. در برنامه این هفته  درامه رادیویی بی بی سی شما می‌شنوید که عاقله چرا کارخانگی خود را انجام نداده است و ناظر چگونه با جوانان قریه مسابقه می دهد.  از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size 3853-D.mp3 11.06 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.