×

خانه نو زنده گی نو (درامه رادیویی-هفته 46) - سفر شاذیه به ولایت


شاذیه و مجیب از سفر ولایت برگشتند. شاذیه خیلی خوشحال بود که در ولایت ساختن آچار و رب را فراگرفته است و ضمناً ناظر هم دچار کدام حادثه شده است. خانه نو زنده گی نو"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد.از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size 3854-D.mp3 10.73 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.