×

زنده‌گی و اموزش (صحت و زنده گی -هفته 46) - قبضیت دوامدار چیست و چګونه تداوی می‌شود؟


قبضیت‌های کوتاه مدت می‌تواند در اثر خوردن غذا به وجود بیاید و اگر دیر دوام نکند، بسیاری اوقات خطری ندارد. اما قبضیت‌های دوامدار یک بیماری حاد بوده و در صورت وقوع باید به زودی تداوی شود. در برنامه این هفته صحت و زنده‌گی به این موضوع پرداخته شده است. از رادیوی بی بی سی به خاطر اجازه بازنشر این مطلب در کتابخانه درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.