×

جهان ما آینده ما (قصه های زنده‌گی - هفته 46) - ذغال‌گرفته‌گی یا بلای سیاه چیست؟


آیا می‌دانید که ذغال‌گرفته‌گی چیست و چه خطراتی در قبال دارد؟ برنامه این هفته قصه‌های زنده‌گی این هفته موسسه تعلیمات افغانستان، به همین موضوع اختصاص دارد. از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.