×

زنده‌گی و اموزش (صحت و زنده گی -هفته 47) - شاذیه رُب می‌سازد


شاذیه تصمیم گرفته است رُب بسازد، اما شکریه برایش می‌گوید که او توانایی این کار را ندارد. اما شاذیه می‌گوید در این کار مصمم است و ثابت خواهد ساخت که زحماتش بیجا نخواهد بود. خانه نو زنده گی نو"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد.از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

Publisher

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size 3856-D.mp3 10.95 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.