×

زنده گی و اموزش (صحت و زنده گی-هفته 43) "دمبل چیست"


دمبل چیست، چگونه تداوی میشود در برنامه صحت زنده گی به این موضوع پرداختیم. "زنده گی و آموزش"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد.از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

Publisher

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.