×

خانه نو زنده گی نو (درامه رادیویی- هفته 44) "بالای عاطفه چه آمده است"


چگونه گی ساخت بادنجان رومی، و مشکل عاطفه. "خانه نو زنده گی نو"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد.از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.