×

خانه نو زنده گی نو (درامه رادیویی-هفته 44) "گل خان چرا سرگردان است"


سر گردانی گل خان را در این درامه میشنویم. "خانه نو زنده گی نو"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد.از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size 3848-D.mp3 11.05 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.