×

زنده گی و آموزش (صحت و زنده گی -هفته 44) "مننجی چی نوع بیماری است"


برنامه صحت و زنده گی در مورد بیماری مننجی است. "زنده گی و آموزش"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد.از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.