×

زنده گی و آموزش (صدای آبادی-هفته 44) "مرض چی چک"


مرض چی چک گوسفند چیست و چگونه راه حل دارد . "زنده گی و آموزش"،  یکی از برنامه‌های مشهور موسسه تعلیمی افغانستان است که از طریق رادیو بی بی سی - فارسی به نشر می‌رسد.از رادیوی بی بی سی فارسی به خاطر اجازه بازنشر این برنامه در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.