×

زنده‌گی و اموزش (صحت و زنده گی -هفته 47) - روماتیزم مفصلی چیست؟


روماتیزم مفصلی چیست و چگونه می‌توان از آن پیشگیری کرد؟ این برنامه توسط موسسه تعلیمات افغانستان - بی بی سی تهیه گردیده است. ما از ایشان به خاطر اجازه بازنشر آن در درخت دانش ابراز سپاس می کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.