×

چگونه کلسترول خون خود را کاهش دهیم؟


این کتابچه برای افرادی تهیه شده است که سطح کلسترول خون شان بالاست. افراد خانواده و دوستان شان نیز می‌توانند از رهنمایی‌ مندرج در این کتابچه استفاده کنند.

 

Author

نشریه بنیاد قلب انگلستان

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.