×

چرا زنبورها بزبزززززززززززززز می‌کنند؟


چرا زنبورها همیشه بززززز می‌کنند؟ آن‌ها برای بزززز کردن خود دلایل بسیار خوبی دارند. شما با  دلایل مختلف بزززز کردن زنبورها در این کتاب آشنا می‌شوید. این کتاب توسط پلاتفورم StoryWeaver تهیه و توسط بانو حمیرا ځدران برای کتابخانه درخت دانش ترجمه شده است.

 

Author

Nabanita Deshmukh

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.