×

سه منتوی رایگان - یک داستان فولکلور تایوانی


در زمان‌های قدیم پیرمردی به یکی از قریه‌های کوهستانی آمد تا منتو بفروشد. او یک منتو را به یک افغانی، دو منتو را به دو افغانی و سه منتو را به مردم رایگان می‌داد. وقتی مردم سه دانه منتو را رایگان خوردند، چیزهایی عجیب و غریبی در اطراف شان رخ داد بقیه داستان را در کتاب بخوانید.. این داستان جالب و زیبا از طرف www.storyweaver.org.in تهیه و توسط عبدالرحیم احمد پروانی برای کتابخانه درخت دانش ترجمه گردیده است.

Author

Greystroke

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.