×

پری سرخ


دخترک کوچک موترها را دوست دارد و همه چیز را در مورد آن‌ها می‌داند. یک روز پری سرخ، موتری که نسبت به سایر موترها قابلیت زیادی دارد را می‌بیند. این قصه را در این کتاب بخوانید. این کتاب توسط storyweaver.org.in تهیه و توسط فرنگیس حضرتی برای کتابخانه درخت دانش ترجمه گردیده است.

 

Author

Kamla Bhasin

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.