×

مهمانیِ فریده


فریده بکس غذای خود را از خوردنی‌های مختلف پُر می‌کند تا حیواناتی را که با آن‌ها دوست شده است، مهمان کند. این داستان را در این کتاب بخوانید. این کتاب توسط پایگاه .www.storyweaver.org.in تهیه و توسط غلام رسول مبین برای کتابخانه درخت دانش ترجمه گردیده است.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Jayesh Sivan

Translator

غلام رسول مبین

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.