×

کتاب برای تهمینه


تهمینه کتاب‌هایی که داشت خوانده است. حالا او کتاب‌های جدیدی در خانه‌های بالای الماری پیدا کرده است. اما او کوچک است و قدش نمی‌رسد آن کتاب‌ها را بگیرد. تهمینه چی خواهد کرد؟ در این کتاب بخوانید.  این کتاب توسط پایگاه .www.storyweaver.org.in تهیه و توسط عبدالرحیم احمد پروانی برای کتابخانه درخت دانش ترجمه گردیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Deepanjana Pal

Translator

عبدالرحیم احمد پروانی

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.