×

سوالات و جوابات فصل‌های ششم و هفتم فزیک صنف دهم


تحت عنوان فوق شما می‌توانید حل سوالات فصل‌های هشتم و نهم فزیک صنف دهم را دریافت و مطالعه نمایید. این تمرین توسط استاد مدیحه احمدی حل گردیده است.

Author

استاد مدیحه احمدی

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.