×

غذادارو چیست؟


حدود 2000 سال پیش بقراط به درستی تاکید کرد که " بگذاریم غذای ما داروی ما و داروی ما غذای ما باشد".  عبارت غذادارو یا Nutraceutical اولین بار توسط دکتر استفان دفلیک به عنوان " محصولاتی که از غذا جداسازی یا خالص سازی شده و به صورت دارو عرضه میشوند و فواید فیزیولوژیکی دارند " مطرح شد. بقیه مطلب را با کلیک روی یکی از گزینه‌های ورد یا پی دی دف در پایین صفحه بخوانید. این مطلب را با تشکر از سایت  http://foodmed.ir برداشته ایم.

 

Author

علی ابراهیمی پور و صبا تدبیری

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.