×

سه منتوی رایگان - داستان فولکور تایوانی (شنیداری)


Resource Main Imageدر زمان‌های قدیم پیرمردی به یکی از قریه‌های کوهستانی آمد تا منتو بفروشد. او یک منتو را به یک افغانی، دو منتو را به دو افغانی و سه منتو را به مردم رایگان می‌داد. وقتی مردم سه دانه منتو را رایگان خوردند، چیزهایی عجیب و غریبی در اطراف شان رخ داد. این داستان را از کتابخانه درخت دانش اپلود کنید و بشنوید.  این داستان جالب و زیبا از طرف www.storyweaver.org.in تهیه و توسط عبدالرحیم احمد پروانی برای کتابخانه درخت دانش ترجمه گردیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

mp3

Please login to download this file.


About this resource

Author

Greystroke

Translator

عبدالرحیم احمد پروانی

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.