×

دهقاڼی لړي


له تا سلونوو ڄهُاڼو يک هينو يُا افغان ليکندری ادريس شاه افغانستانُا اومينجيمو آسياوو ليکيجيلي جُايُا ټوپالولينه. دهقاڼی ڵړي چُهاڼ يُا له کانتی يک مڼو درڼو يک ګو ݜُا ګړېني او چوڼی لاووں ݜچي صوفياڼو چټی ڄُهاڼُا يک هيني. زر کُالو ليکرڼ لي ڄهُاڼي لاووں بوخت سُاتيلينی يُا ګيري ګيري مانيتومیلُا ڄهاڼه بوجانی لا يې وختی مينجي ګرُاڼ شېا حل تهيتومیلُا او ناوي شېا پيدُا تهيتومیلُا باری ګه يُاد تهانی.

Author

ادریس شاه

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.