×

ټوقي کوکوړ


ټوقي کوکوړ يک کوکوړی هيړوانتو ڄُهاڼ هينو يُا آسي او توسي ګُا ݜی بُاتا هيلانو. ګه شی لادو پرکيڼي يانو يې چوڼی لاوو بوګنول تهانو او لا يې وختو تينُآ هنسويلی سي خوشُال او يک خطری ديُا خبر تهانو. له تا سلونوو ڄُهاڼو يک هينو يُا افغان ليکندری ادريس شاه افغانستانُا اومينجيمو آسياوو ليکيجيلي جُايُا ټوپالولينه. زر کُالو ليکرڼ لي ڄُهاڼي جتکو بوخت تهيلېنی او تيني مينجي مستقل فکير تّهيلوا پويې ټی ودو ديتو نو.

 


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

عبدالسلام

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.