×

توصیه‌های مفیدی برای پرورش سالم فرزندان (17-15 سال)


این سن زمان تغییرات در نحوۀ تفکر، احساسات و تعامل با دیگران، و تغییرات در رشد آن‌هاست. رشد جسمانی اکثر دختران تا این سن کامل شده و دوران بلوغ را طی کرده اند. رشد جسمی پسران هنوز در این سن ادامه دارد. فرزند نوجوان شما ممکن است در این سنین در مورد اندازه، شکل و وزن خود نگرانی‌هایی داشته باشد. در این مطالب شما با مسایل مهمی در نحوه برخورد با فرزندان نوجوان تان آشنا می شوید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

Translator

افسانه برقعی

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.