×

آشپزی غذاهای محلی افغانستان


این کتاب در سال 1352 به نشر رسیده و مستحق جایزه مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گردیده است.

Author

عبدالله افغان‌زاده والا

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.