×

باور های نادرست رایج درباره دیابت


در این مطلب شما با بعضی از باورهای نادرستی که در مورد دیابت یا بیماری شکر وجود دارد، آشنا می‌شوید.

Author

صبا تدبیری

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.