×

پادکست چیست؟


پادکست (Podcast) یک مدل ارائه محتوا به صورت صوتی است. بسیاری از آن به عنوان رادیو ا ینترنتی یاد می‌کنند. کلمه پادکست ترکیب دو واژه iPod (دستگاه پخش موزیک اپل)  و Broadcast (پخش - گسترده) است که در سال 2004 توسط بن همرزلی در روزنامه گارد ین انقلاب شنیداری عنوان شد. در این مطلب شما با نحوه کار، چگونگی راه‌اندازی و سایر مطالب مربوط به آن آشنا می‌شوید.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.