×

عقاب مهربان (صوتی)


این داستان صوتی (شنیداری) را که می‌شنوید، هدیه‌یی از پروژه "بیایید برای اطفال افغان بنویسیم" برای بزرگسالان است. پروژه "بیایید برای اطفال افغان بنویسیم" از سوی موسسه بین‌المللی حمایه اطفال به هدف ترویج فرهنگ مطالعه بین اطفال افغان و همچنان بلند بردن مهارت های خواندن آنان از طریق مطالعه داستان‌ها و شعرهای جالب کودکانه در چهار کتگوری و به دو زبان رسمی کشور به راه انداخته شده است. کتابخانه درخت دانش این داستان را هم به صورت نوشتاری و هم به صورت شنیداری در کتابخانه به نشر سپرده است.

Author

تمنا هاشمی

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.